Inloggen voor leden

Met NexTechnician aan het werk ›

Meeting point voor werkgevers, werknemers en leerlingen in de Mobiliteitstechniek.

NexTechnician Opleidingscentrum Mobiliteitstechniek Amsterdam

Voor betere aansluiting onderwijs op arbeidsmarkt

De mobiliteitsbedrijven in de regio Amsterdam, het ROC van Amsterdam en de gemeente Amsterdam realiseren samen, in een unieke Publiek-Private Samenwerking, het NexTechnician Opleidingscentrum Mobiliteitstechniek in Amsterdam.

In dit Opleidingscentrum werken scholen, bedrijfsleven en gemeente, ondersteund door brancheorganisaties in de mobiliteitssector, aan een blijvend betere aansluiting tussen de opleidingen en de arbeidsmarkt in deze sector. Leerlingen en medewerkers van mobiliteitsbedrijven kunnen rekenen op state-of-the-art faciliteiten en maken er kennis met de laatste technische ontwikkelingen. Niet alleen tijdens de studie, maar ook tijdens hun carrière.

Een leven lang leren, werken en ontwikkelen.

Doelstellingen

Het Opleidingscentrum zorgt ervoor dat:

 • mobiliteitsbedrijven altijd beschikken over goed gekwalificeerd personeel.
 • de kennis van de medewerkers voortdurend wordt ontwikkeld en van het hoogste niveau is.
 • leermiddelen en faciliteiten altijd up-to-date zijn.
 • bedrijven voldoende stage- en leerplekken kunnen bieden.
 • opleidingen aansluiten op de dagelijkse praktijk in het bedrijfsleven.
 • leerlingen erop kunnen vertrouwen dat zij na hun studie een goede baan in de technische sector kunnen vinden.

Behaalde successen

Het Opleidingscentrum opent in 2017 haar deuren. In deze aanloopfase zijn al de nodige successen behaald:

 • er is een TechniekTeam geformeerd, bestaande uit docenten, leermeesters uit de bedrijven en trainers uit de branche.
 • dat TechniekTeam zorgt voor contextrijke pilotprogramma’s in motorvoertuigentechniek en carrosserie- en schadetechniek.
 • in februari 2015 zijn 2 pilotklassen gestart.
 • stageplaatsen worden beter voorbereid zodat de leerlingen maximaal profijt hebben van de praktijkuren in de bedrijven (Stage 2.0).
 • het regionale bedrijfsleven organiseert zich in snel tempo van 8 bedrijven in 2014 naar 50 bedrijven in 2015. Doel is minimaal 200 samenwerkende bedrijven in 2019.

Meer weten of actief participeren?

Neem dan contact op met Jacques Neefs, projectdirecteur NexTechnician Opleidingscentrum Mobiliteitstechniek Amsterdam via of op 06 23 36 13 34.