Technische innovaties volgen elkaar snel op in de mobiliteitstechniek. Het onderwijs heeft moeite om dit direct te verwerken in de opleidingsprogramma’s. Er is daardoor een kloof ontstaan tussen wat leerlingen weten en kunnen als ze van school komen en de technische kennis die nodig is om in een bedrijf te kunnen werken.

Missie

NexTechnician werkt met up-to-date en innovatief onderwijs aan een kwalitatief en kwantitatief betere en hogere instroom van nieuwe medewerkers voor de mobiliteitsbranche. En helpt haar samenwerkingspartners bij de persoonlijke ontwikkeling van hun medewerkers.

Visie

NexTechnician verkleint de kloof tussen kennis van afgestudeerden en de eisen van de mobiliteitsbranche door intensieve samenwerking tussen bedrijven uit Groot Amsterdam en Noord-Holland en het ROC van Amsterdam. MBO College Westpoort verzorgt de mbo-opleidingen in de sector Mobiliteitstechniek. Dit college biedt de opleidingen autotechniek, bedrijfsautotechniek, autoschadetechniek en tweewielertechniek aan, zowel in BOL- als BBL-programma’s.

De samenwerkingspartners van NexTechnician zijn bedrijven en organisaties uit de mobiliteitsbranche. Zij delen up-to-date kennis, faciliteiten en materialen (zoals innovaties in auto’s, trucks, tweewielers). Ook bieden de partners voldoende en goede stage- en leerwerkplekken. Daarnaast ondersteunt NexTechnician haar samenwerkingspartners bij de verdere loopbaanontwikkeling van hun medewerkers.

Vanaf 2014 is gewerkt aan het plan om het onderwijs en het bedrijfsleven samen onder één dak te brengen. Vanaf schooljaar 2019/2020 is dit een feit. Onder de naam NexTechnician werken het ROC van Amsterdam en bedrijven uit de mobiliteitsbranche samen in een hypermodern nieuw gebouw. Dit gebouw staat er mede dankzij het vertrouwen en de financiële ondersteuning van de Gemeente Amsterdam en het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

SAMENWERKINGSPARTNERS