Binden en boeien van Generatie Z: succesvolle kennisbijeenkomst bij NexTechnician

NexTechnician organiseerde vorige week een kennisbijeenkomst voor leden en geïnteresseerde mobiliteitsbedrijven. Na een heerlijke Indonesische maaltijd volgde een verdiepende sessie van Youngworks over Generatie Z. Rebecca Trouwee leidde het gesprek over deze soms ongrijpbare generatie. Jonge medewerkers, zoals bijbaners, stagiairs, BBL’ers en jonge starters, vervullen belangrijke taken binnen organisaties. Hun begeleiding en coaching vereisen een heldere visie en structuur, omdat hun werkomgeving vaak verschilt van wat ze gewend zijn van school, thuis of hun vriendenkring. Leidinggevenden en coaches moeten daarom inzicht hebben in de ontwikkeling van jongeren: Hoe werkt hun brein tijdens de puberteit? Hoe kunnen we Generatie Z beter begrijpen? Wat zijn realistische verwachtingen van jonge collega’s? En waarom is regelmatige feedback zo belangrijk voor hen? Met deze vragen gingen we aan de slag.

De jeugd van tegenwoordig: lui, individualistisch en onrustig?

De deelnemers, waaronder HR-medewerkers, leermeesters, praktijkbegeleiders, managers van mobiliteitsbedrijven en docenten, werden gevraagd om Gen Z te omschrijven op basis van hun eigen ervaringen. Ze gebruikten termen als lui, individualistisch, onrustig, online, grootheidswaan en geld gedreven. Maar ook: betekenisvol werk willen doen en een goede werk-privébalans belangrijk vinden. Sommige van deze omschrijvingen zijn te koppelen aan de digitale wereld waarin we leven, maar de meeste komen ergens anders vandaan. Maar waar vandaan dan? En zijn dit echt ‘nieuwe’ eigenschappen?

Historische bronnen laten zien dat elke generatie zich zorgen maakt over de opkomende jongeren. Zo schreef de Griekse filosoof Socrates in de 5e eeuw voor Christus: “Onze jeugd heeft een sterke hang naar luxe, slechte manieren, minachting voor het gezag en geen eerbied voor ouderen. Ze geven de voorkeur aan kletspraatjes in plaats van training. Jonge mensen spreken hun ouders tegen, houden niet hun mond in gezelschap en tiranniseren hun leraren.”

Jongeren in perspectief

De ‘moeilijkheden’ van de jeugd zijn vaak een reflectie van de overgangsperiode. Jongeren verkennen hun identiteit, grenzen en de wereld om hen heen, wat kan leiden tot gedrag dat volwassenen als uitdagend ervaren. Bovendien veranderen de sociale, economische en technologische omstandigheden voortdurend, wat leidt tot nieuwe vormen van interactie en communicatie die niet altijd begrepen of gewaardeerd worden door oudere generaties.

Het is belangrijk om te erkennen dat de uitdagingen die jongeren met zich meebrengen, inherent zijn aan het proces van opgroeien. Elke generatie heeft zijn eigen unieke omstandigheden en context, maar de fundamentele eigenschappen van jeugd – de zoektocht naar identiteit en de behoefte aan onafhankelijkheid – blijven constant. Door empathie en begrip te tonen, kunnen we jongeren begeleiden en ondersteunen terwijl ze navigeren door de complexiteiten van het volwassen worden.

De volgende stappen

Na de sessie van Youngworks was het tijd om met de leden van NexTechnician in gesprek te gaan over hoe we jong personeel kunnen binden en boeien. Een belangrijk speerpunt blijft de rol van de leermeester binnen het bedrijf. De leermeester speelt een cruciale rol in het leerproces van de studenten. Op 10 juni organiseert NexTechnician een korte introductietraining voor nieuwe leermeesters. Daarnaast ontwikkelt NexTechnician met MBO College Westpoort een opleiding tot Leermeester met een officieel MBO-certificaat. Na het behalen van dit certificaat worden leermeesters jaarlijks bijgeschoold en krijgen ze handvatten om jong personeel op te leiden en enthousiast te maken voor de mobiliteitsbranche. Meer informatie volgt spoedig!

Andere belangrijke punten zijn het verbeteren van de onboarding en doorlopende coaching van medewerkers/leerlingen binnen de sector. NexTechnician werkt actief aan een betere samenwerking tussen BPV-begeleiding vanuit het onderwijs en de rol van de bedrijven tijdens de onboarding. Het belang van aandacht schenken en afstemmen van verwachtingen bij student en leerbedrijf is hierbij cruciaal.

Als laatste is de nieuwe opleiding tot service adviseur toegelicht. Een opleiding die ontwikkelt wordt door NexTechnician, haar leden en MBO College Westpoort. Een unieke manier om het bedrijfsleven dichter in contact te brengen met het bedrijfsleven. Meer weten? Klik dan hier.

We kijken ernaar uit om samen met onze leden de vervolgstappen in gang te zetten.